Trong cuộc sống, có những điều mình tưởng không thể thì lại có thể, có những thứ không phải ta cứ muốn có là được. Tình yêu qua đi rồi sẽ lại đến. Hạnh phúc rồi sẽ trở lại bên ta. Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu... mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất... (Hoàng Phú)

OLD VERSION                                          ENTER SITE

It Is You (I Have Loved)                                                    

There is something that I see
In the way you look at me
There's a smile, there's a truth in your eyes

But an unexpected way
On this unexpected day
Could it mean this is where I belong
It is you I have loved all along

It's no more mystery
It is finally clear to me
You're the home my heart searched for so long
And it is you I have loved all along

There were times I ran to hide
Afraid to show the other side
Alone in the night without you

But now I know just who you are
And I know you hold my heart
Finally this is where I belong
It is you I have loved all along

It's no more mystery
It is finally clear to me
You're the home my heart searched for so long
And it is you I have loved all along

 

TRUE LOVE, DEEP LOVE & HAPPY 4EVER!